Kalite.

Sunan tarafından dayatılamaz, Müşteri tarafından algılanır.

Ayzer Döküm olarak Kalite anlayışı hammadde alımındaki kontrollerden başlayarak üretimin bütün süreçleri, çalışanların şirket içi eğitimleri ve satış sonrası Müşterilerimizden gelen geri bildirimleri kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede bir bütün olarak ele alınmaktadır.

Maden henüz ocaklarda iken sıcaklığını seyyar tip Heraus Electronite termokuplu cihazla ölçmekle birlikte Quick-lab. C.Si. tayin cihazı ile de ön kontrolleri yapılmaktadır.

Kalıplama kumunun bütün parametreleri Japon Sinto DST2 kum test cihazı ile 45 saniye içerisinde yazılı olarak alınabilmektedir. Dökümden sonra alınan numunelerin kimyasal analizleri 26 elementli Spektro marka Spektro Max cihazından alınabilmektedir. Ürünlerin Brinell tipi sertliklerini ölçmek için bilgisayar kontrollü 10 mm. Bilye çaplı 3 tonluk hidrolik BMS 3000 OBPC cihazı kullanılmaktadır.

Ayrıca bu numunelerin hazırlanması ve kontrolü amacıyla Trinoküler ters metal mikroskobu, çift diskli devir ayarlı parlatma diskleri, bakalit alma cihazları gibi yardımcı araçlar kullanılmaktadır.

Firmamızın kalite yapısı 2009 yılında alınan ISO 9001-2008 kalite belgesi ile tescillenmiş bulunmaktadır.

Sertifikalar

Firmamızın kalite yapısı 2016 yılında alınan kalite belgesi ile tescillenmiş bulunmaktadır.


 • AD 2000 - Merkblatt WO

  Tescil No. 07-202-21148102


 • EN ISO 14001 : 2004

  Tescil No. 31300016 UM04


 • BS OHSAS 18001 : 2007

  Tescil No. 31300016 BSOH07


 • ISO/TS 16949 : 2009

  Tescil No. 31300016

Kalite Kontrol

Hammadde alımındaki kontrollerden başlayarak üretimin bütün süreçleri, çalışanların şirket içi eğitimleri ve satış sonrası Müşterilerimizden gelen geri bildirimleri kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede bir bütün olarak ele alınmaktadır

 • Japon Sinto DST2

 • Spektro Max

 • BMS 3000 OBPC

 • Çift diskli devir ayarlı parlatma diskleri

 • Bakalit alma cihazları

 • Trinoküler ters metal mikroskobu

  Kalite ve Çevre Politikamız;
  Dökme demir imalatı ve satışı yapan firmamız aşağıdaki ilkeleri politika olarak benimser ;
 • Müşteri odaklı üretim ve hizmet felsefesini şirket içinde yapılandırıp yaygınlaştırarak, müşterilerimizin memnuniyet seviyesini daima yükseltmek,
 • Müşteri şartlarına, ülkemizdeki yasal gerekliliklere ve uluslararası anlaşmalara uymak.
 • Farkı yaratan her zaman insandır” anlayışı içinde, çalışanımıza, hedeflerimizin gerçekleştirilmesini sağlamak için eğitim ve bilinçlendirmeye gereken önemi vermek.
 • Üretim verimliliğini artırmak, üretim kayıplarını azaltmaya yönelik kalite iyileştirme planlarını oluşturmakta ve bunların sürekliliğini sağlamaktadır.
 • Bilimsel anlamda kabul görmüş kalite ve üretim teknikleri kullanarak termine uyum, düşük maliyet ve yüksek ürün kalitesine ulaşmak.
 • Şirketimizin değerini arttırmak amacı ile rekabet üstünlüğümüzü en üst seviyeye yükseltmek,
 • Atıkların geri kazanım yolu ile bertarafını sağlayarak kirliliği önlemek.
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda tedbirleri almak, risk analizleri yaparak olay ve yaralanmaları önlemek.
 • Yürürlükteki İSG, çevre ve mevzuatlarına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uymak.
 • Kalite, çevre , isg yönetim sistemlerimizi ve diğer iş süreçlerimizi etkin olarak çalıştırıp, gözden geçirerek sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

 • BU KALİTE POLİTİKASININ İLGİLİ TARAFLAR VE ÇALIŞANLARCA ANLAŞILMASINI SAĞLAMAK ŞİRKETİMİZİN EN SAMİMİ TAAHHÜTÜDÜR.

  GENEL MÜDÜR
  01.08.2018    

  İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;
  Ayzer Döküm ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız. ;
 • İSG konusunda tabi olduğumuz uygunluk yükümlülükleri ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • İSG tehlikesi oluşturan süreçler için uygun iş ekipmanlarını seçerek ve kullanarak riskleri oluşmadan önlemeyi,
 • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, ziyaretçilerimizi maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı korumayı,
 • Bu tehlikelerden kaynaklanabilecek yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almayı, eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • Acil durum planları yapmayı, bu planları komşu kuruluş ve yasal makamlarla ve yetkililer ile paylaşmayı,
 • İSG tehlikelerini değerlendirmeyi, kontrol altına almayı ve riski yüksek olan konularda projeler geliştirmeyi,
 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesini,
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılmasını,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini,
 • Standart gereklilikleri çerçevesinde çalışanlara ve temsilcilerine danışarak katılımlarının sağlanmasını,

 • İSG performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

  Taahhüt Ederiz.

  GENEL MÜDÜR
  14.06.2019